Aug 28, 2014

Download Antivirus Software - Bitdefender

f,dafla jhsria .dâ j, wxl tfla jhsria .dâ tl jk Bitdefender jhsria .dâ tl

Thd,d Tlafldgu wÆ;au ixialrKh nd .kak mq¨jka¡fï jhsria .dâ tl yßhkafka ;rula /ï Odß;djh tfyu jeä
^ 2GB , 4GB & mß.Kl j,g ;uhs'jhsria.dâ tll wvx.= ish¿u fiajd fï u.ska imhkjd' 2013 isg ;ju;a f,daflu wxl tfla Rank tfla ;sfhkafka fï jhsria .dâ tl ;uhs'


fu;kska msúi nd.; lr.kak ( Free - version )
 

Technical Details

  • software Name: Bitdefender Antivirus Software
  • File size: 158 kb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Freeware
  • Publisher web site: www.bitdefender.com