Aug 31, 2014

Lock Windows with Android Style Pattern Based lock

http://www.aluth.com/2013/09/android-lock-computer.html Android j, ;shk Lock tl mß.Klhg oduq¡ rEfm oelalu f.dvla wh fï Android Lock tl okakjd¡

fïl fmdäu fid*aÜfjhd tlla¡ úkafvdaia mß.Kl ioyd fuh ndú;d lrkak mq¨jka¡

Lock tfla kshu foaj,a f.dvla ;shkjd' 

wmsg fïfla fiáka.aia j,ska yod.kak mqÆjka' fïfl mß.Klh on fjoaÈu tk úÈyg yod .kak mqÆjka ta jdf.u fïfl mdiaj¾â tl 3 ierhla jerÈhg .eyqfjd;a t,dï tlla wefykjd tal úkdähla ú;r weys,d kj;skjd'

n,kak ial%Ska fYdÜ tlla¡

Download This file
( 806 kb )

Technical Details

  • software Name: Eusing Maze Lock 3.1
  • File size: 806 kb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher web site: www.eusing.com/mazelock/pclock.htm