Mar 5, 2014

Samsung GALAXY S5 Official Video

http://www.aluth.com/2014/03/samsung-galaxy-s5.html
Samsung GALAXY S5 ksl=;alrK ,oS

ieïiqka iud.u f,daflgu ;ukaf.a Galaxy S5 f*daka tfla yÿkajdoSfï ùäfhdaj ksl=;a lrd'


fukak ùäfhdaj n,kak¡