Aug 14, 2014

Derana English sinhala Dictionary Free

http://goo.gl/xfMWtnwms f.dv fofkla okakjfka Madhura Dictionary tl fkao ndú;d lrkafka't;a tafl f.dvla jpk j,g f;areï keye fka'tafl Update Version tlla wdfj;a kE'

fïfla f.dvla f;reï ;shkjd tfykï Thd,;a wrf.k n,kak' fïl yo,d ;sfhkafka ufyaIa rúu,a chkd;'

fu;kska .kak fid*aÜfjhd tl'
^ 54 Mb Media-fire Link &

ial%SkafYdÜ fukak 
 


Technical Details

  • software Name:  Derana Dictionary
  • File size: 54 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free