Oct 16, 2014

Pool Trick Shots With Totally Insane Skills

http://www.aluth.com/2014/05/pool-Bestman.html
Pool play lrk iqmsßu jeâvdf.a ùäfhdaj'
pool
f.aï tl f.dvdla fofkla leu;s f.aï tlla'n,kak fï mQ,a f.aï tl maf,a lrk flkdf.a olaY;djh'kshu fYdÜ álla ;sfhkafka'