Jun 2, 2014

3D Fish Living Marine Aquarium 2 Screensaver

http://www.aluth.com/2014/06/Living-Marine-Aquarium-screensaver.html
,iaik ud¿ gexlshla mß.Klhg

fï ial%Ska fiaj¾ tl f.dvla ckm%shhs' fïl Thd,d hy¿jkaf.a mß.Klj, od,d ;sfhkjd oel,;a we;s¡ 

mß.Klhg od.kak fukak wms vjqkaf,daâ ,skala tl f.kdjd¡ ial%Skafiaj¾ tfla bkak ud¿jkaf.a 3D iÔù lrK b;du;a ;d;aúl wdldrfhka ks¾udKh lr,d ;sfhkjd¡ we;a;u ud¿ jf.a ;uhs wmsg fmakafka' 

System  Requirements
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7 , 8, 10
  • DirectX 6, Flash Player 10
ùäfhda o¾YK'fukak vjqkaf,daâ lr.kak¡

Technical Details

  • Screensaver Name : Living Marine Aquarium 2
  • File size : 6.4 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 
  • License : Free
  • Publisher web site : www.screensaver.com