Sep 24, 2014

App Launcher Desktop Gadget for windows 7 & 8

http://www.aluth.com/2014/07/app-launcher-gadget.htmlfukak kshu .ecÜ tlla Thd,g f.kdjd'

fïflka lrkafka Thd mß.Klfha Install lr, ;sfhk uDÿldx. ´fku tll short cut icon tlla Desktop tfla tl ;ekl rojd .ekSuhs'


uq,skau lshkak ´fka .ecÜ myiqlu ;sfhkafka úkafvdaia 7 j,g muKla jqkdg úkafvdaia 8 whg;a fï myiqlu w;aúÈkak mqÆjka' Active lr .kak fu;kska hkak'

yß oeka .ecÜ tl n,uq' fïksid mß.Klfha Desktop tl ,iaikg ;shd .kak mqÆjka'Folder tlla jqk;a rojd .kak mqÆjka ksid f.dvla m%fhdackj;a'

n,kak ial%SkafYdÜ'Technical Details

  • Gadget Name :  App Launcher 2.1.1.1 for Windows
  • File size : 100.54 Kb
  • Requirements : Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.windows7themes.net