Jul 22, 2014

Java Application Emulator for Windows

f*daka tfla cdjd f.aï mß.Klfhka play lruq' cdjdf.aï fid*aÜfjhd yok whg;a fï fid*aÜfjhd tl f.dvla jákjd'Thdg ´fku f.aï tlla mß.Klfhkau Run lr,d play lrkak mqÆjka'


n,kak ial%SkafYdÜ tlla'

fukak nd .kak' ^ 2 MB only &

fïfla jdish .ek Thd,d okakjd fka'fudlo cdjd wemaia " f.aï tfyu ,laY.dKla ;sfhhs fka' ´fk tlla jev lr.kak;a mqÆjka¡


Technical Details

  • software Name :  KEmulator lite
  • File size : 2 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.javaemulator.com

 
Top