Aug 8, 2014

Download ManyCam free webcam effects software

වෙබ් කැමරාවක් තියෙනවා නම් මේ සොෆ්ට්වෙයා එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියලා වෙබ් කැරාවක් නැති අයටත් ගොඩක් වටිනවා මොකද මේ මෘදුකාංගය මගින් ඒ දේ සපුරා දෙන නිසා.

uDÿldx.h ;uhs - ManyCam

n,kak ial%SkafYdÜ tlla'
f,dl= lr,d n,kak click lrkak'

by; rEmfhka fmfkk mßÈ wmsg tl tl ne.%jqkaâ fjkia lrkak" wfma uqkg fjiauqkla odkak" wfma úäfhda tl whsfkka tl tl Stickers odkak " fj,dj odkak ;j fudkjd yß fglaia álla odkak;a mqÆjka'

fu;kska .kak uDÿldx.h fkdñf,au' ^ 40 MB &

wmsg ´fkkï Picture tlla od,d ;shkak;a mqÆjka'
wms Thd,g Bfha ÿkakdfka msgrg wh tlal peÜ lrkak fjí ihsÜ tlla" b;ska tafla peÜ lrkak fjí leï kE lsh,d ÿla fjkak ´fka kE' fï fid*aÜfjhd tl od,d Thd ùäfhda tlla yß picture tlal yß f,daâ lrkak'tajf.au wmsg mqÆjka skype jf.a Desktop tl jqk;a fYhd lrkak fjí leï tl ud¾.fhka fï uDÿldx.h ndú;d lr,d'
¡

Technical Details

  • software Name:  ManyCam
  • File size: 40 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.manycam.com

 
Top