https://aluth.lk/

Aug 27, 2014

Computer Speed-up Smart Defrag 3 Free Download

http://www.aluth.com/2013/06/blog-post_8722.html
mß.Klh De-fragment lrkak iamSâ lrkak'

iuyre okakjd we;s fudloao fï De-fragment  lsh,d' okak fkdokak ishÆ fokdgu ;ukaf.a mß.Klh fõ.j;a lr.kak kshu fid*aÜfjhd tlla'
fïflka fjkafk fudloao okakjo @


fl,skau lsõfjd;a ydâ tfla wms tyd fuyd odk isxÿ"mslap¾ia"ùäfhda"fid*aÜfjhd"wkxukx yeu tllau tl tl *hs,a ghsma tl wkqj ms,sfj,g yod.kakjd' fukak ial%SkafYdÜ tlla¡


b;ska wms Hard tl De-fragment flrejyu ydâ tal wmsg ´k tajd blaukg fydh, fokjd'wehs b;ska ydâ tl ms,sfj,g *hs,a ál ;shdf.k bkak ksid'´mka fjk tajd tfyu blaukska ´mka fjkjd'

 

Technical Details

  • Software Name: Smart Defrag 3
  • File size: 8 MB
  • Requirements: Windows 2000/XP/Vista/windows 7/windows 8
  • License: Freeware
  • Publisher web site : www.iobit.com