Aug 13, 2014

Download PhotoScape - photo editing software

fïl weú,a,d f*dfgda täÜ lrk whg f.dvla jákd fohla' wksl wms yefudagu f*dfgdafIdma ne fka'

ta yskaod f,aisfhkau f*dfgda täÜ lrkak mq¿jka fid*aÜ tlla ;uhs fïl' fïfla Th l%ela fudkjlaj;a ke vjqkaf,daâ lr.;a;d bkaiafg%da,a lr.;a;d tÉprhs'

tfykka uu oeka ,skala tfla fokakka' Thd,d vjqkaf,daâ lrf.k bkaiafg%da,a lr.kak'


fukak fïfla ial%SkafYdÜ tlla'

fukak fï jf.a ,iaikg f*dfgda yokak mqÆjka'


tl tl l,¾ia odkak;a mqÆjka


,m le,e,a bj;a lrkak;a  mqÆjka

f,aisfhkau *ka f*dfgda yokak;a mqÆjka


yß tfykï oeka nd .kak Thd,f.a jev;a fmkakkak f*ianqla tlg fmd,sYa lr,d f*dfgda
wmaf,daâ lr,d ,hsla .kak tfyu mqÆjka'Technical Details

  • software Name:  photoscape
  • File size: 20.3Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.photoscape.org