Oct 7, 2014

Timing software - Off, Restart, Hibernate & Lock

http://www.aluth.com/2014/04/off-restart-hibernate-lock.htmlghsñka j,g mß.Klh Off, Restart, Hibernate, Lock lruq'

wms GB nr .dKl *hs,a tlla fldms fjkak od, ;shkjd fïlg mehl folla hkjd' Th w;f¾ wïu l;d lrkjd fufyg .syska tkak lsh,'

b;ska oeka fïl od, hkak tmehs' wïu lshk jefâg .sfhd;a meh 5la ú;r hkjd fldïmshqg¾ tfla jefâg hkafka meh tlyudrla jf.a'b;ska jefâ bjr Wkdu kslka fldïmshqgf¾ Tka tfla meh 2" 3 la' tfyu ke;;a Tkak Thd, vjqkaf,daâ tlla odkjd ? fj,d'ta;a fudk úÈhlska yß lfklaIka tl iaf,da fj,d yß jefâg meh .dkla hkjd' b;ska oeka fïl vjqkaf,daâ fj,d bjr fjklx n,ka bkak nE'mÜg ksÈu;hs' Tkak b;ska ta jf.a fj,djg fïl yß jeo.;afjkjd' uDÿldx.fha ku ;uhs power scheduler.
fukak nd.kak fu;kska¡

Technical Details

  • Software Name : Power Scheduler for Windows
  • File size : 171 KB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.askvg.com