May 17, 2014

PowerDirector Ultra - Video Editing software

http://www.aluth.com/2014/05/Video-Editing-power-Director.html
ùäfhda Edit lrkak fydou fid*aÜfjhd tl'

´fku mß.Klhl ùäfhda ;sfhkjd fka' Thdf.a ùäfhda frfldaäka tfyu tl tl jev lE,s od,d .kak mq¨‍jka iqmsßu
uDÿldx.hla ;uhs Cyber link power Director lshkafka'



fmakjdfka fid*aÜfjhd tl fldfyduo lsh,d' fïfla ùäfhda täáka j,g iïnkaO ish¨‍u jev ál ;sfhkjd' tajf.auhs fï fid*aÜfjhd tl iïudk lsysmhlau Èkd.;a fid*aÜfjhd tlla'

n,kak fï fid*aÜfjhd tfla ùäfhdajla'



fu;kska g%h,a j¾Yka tl nd.kak'
(udihla hklka fkdñf,a ndú;d lrkak mq¨‍jka
)

Screen Shot tlla'


Technical Details

  • Software Name : PowerDirector
  • File size : 467 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free Trial
  • Publisher website : www.cyberlink.com