Oct 13, 2014

Sinhala Meaning Google chrome Extention

http://www.aluth.com/2014/05/sinhala-meaning-extension.htmlChrome tflka fjí wvúhl we;s jpkhl f;areu n,uq'

fïflka ujqia tfla cursor tl ,.g f.ksÉp .uka ta wod, English jpkfha isxy, f;areu wmsg fmkak,d fokjd'

fukak n,kak ùäfhdaj'

fu;kska msúi nd.kak'(1.07 MB)

ial%SkafYdÜ fukak n,kak'
fï jf.a wks;a fid*aÜfjhd tl;a .kak fu;kska tu ,smshg hkak' Tfí woyia my;ska odkak mq¨‍jka¡