https://aluth.lk/

Jun 16, 2014

Piano Play Gadget for Windows 7 & 8

http://www.aluth.com/2014/06/Piano-Gadget.html
mshdfkda jdokh lrkak kshu .ecÜ tlla fukak f.kdjd'

wms oekgu;a okakjd .ecÜ myiqlu ;sfhkafka úkafvdaia 7 j,g fka' ta jqkdg úkafvdaia 8 whg;a fï .ecÜ ndú;d lrkak mq¨‍jka ta wh  Active lr .kak fu;kska msúi ,smsh n,kak'
 fu;kska fuu mshdfkda .ecÜ tl .kak'


ine|s,sms
  • Desktop tlg kshu Trf,daiq 5 la n,kak hkak fu;kg'
  • Laptop tfla Battery power fmkajk wmQre .ecÜ od.kak fu;kska'
  • laptop tfla neá%h f.dv ojila ;shd .kak úÈh lshd fok ,smsh n,kak fu;kska'

Technical Details

  • Gadget Name :  Piano Gadget
  • File size : 4 Mb
  • Requirements : Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.windows7gadget.com