https://aluth.lk/
 

Aug 25, 2014

ALS Ice Bucket Challenge Fails Compilation

http://www.aluth.com/2014/08/ALS-Ice-Bucket-Challenge-Fails-Compilation.html
iudc cd, fjí wvú j, oeka whsia nlÜ kdk tl yefudau lrkak mgka wrka¡

ta w;f¾ fïl jerÿkq wjia:d Thd,d oel,d ke;=j we;s fukak n,kak tfykï¡