https://aluth.lk/
 

Dec 28, 2014

Srilanka Gopro Drone tour

http://www.aluth.com/2014/12/srilanka-gopro-drone-tour.html
fv%daka tflka ,xldfõ wmQre ;eka j,g ixpdrh lruq¡

f.dafm%da úiska yÿkajdÿka fv%daka Drone
fïjk úg f.dvla ckm%shhs¡


Go Pro Drone 


fukak n,kak fuu leurdfjka ùäfhda lrmq ,xldfõ iqkaor ia:dk we;=,;a wmQre ùäfhda¡