Feb 7, 2015

Facebook Chat Instant Messenger

http://www.aluth.com/2015/02/facebook-chat-instant-messenger.html
f*aianqla f,d.a fjkafk ke;=j Tka,hska jeÜ lruq¡

f.dvla fofkla f*aianqla tkafka hd¨jka iuÕ peÜ tlla odkak fka¡
Tkak iuyr fj,djg bkag¾fkÜ

iaf,da Home page tlj;a f,daâ fjkafk kE¡ b;ska fï Facebook Chat uDÿldx.h od.;a;u Thdf.a peÜ hd¨fjda ú;rla fmkajkjd¡ wkjYH fâgd jeh ùula isÿjkafka;a kE¡

peÜ lrkfldg wjYH jk smiles tfyu;a fïfla we;=,;a fjkjd¡ n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡


 

Notification, sound alerts, chat history n,kak;a mq¨jka¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡ fu.dnhsÜ 4 la muKhs¡

Technical Details

  • Software Name : Facebook Chat Instant Messenger
  • File size : 4.2 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.fbcim.com