Sunday, November 22

Sinhala Fun Lock Screen Wallpapers

http://www.aluth.com/2015/11/sinhala-fun-lock-screen-wallpapers.html
Thdf.a f*daka tfla ial%Ska f,dla tlg od.kak *ka fjda,a fmam¾ia fukak¡

ldg;a oeka iaud¾Üf*daka ;sfhkjd fka¡ T*sia tflaos fyda la,dia tfla hd¨jka w;r

ysá.uka w;=reoyka fjk fohla ;uhs fï iaud¾Ü f*daka tl¡ iuyre wykafk;a ke;=j f*daka tl .kakjd fïfia Wv oelmq .uka b;ska ta hd¿jkag n,kak kshu fjda,a fmam¾ia ;uhs fïjd¡ n,kak idïm,a ál my;ska¡ wem,a whsf*daka wekafv%dhsâ úkafvdaia fukau wfkl=;a fudnhs,a f*daka j,g ndú;d lrkak mq¨jka¡

wjYH fjda,a fmam¾ia la,sla lr,d nd.kak¡

   http://download.aluth.net/2018/07/wetei-screen-lock-wallpapers-white-62-kb.htmlhttp://download.aluth.net/2018/07/angry-cat-fun-wallpaper-90-kb.html