https://aluth.lk/

Nov 18, 2014

Virtual Piano 3.0 full version for PC

http://www.aluth.com/2013/01/virtual-piano-30-full-version-for-pc.htmlmß.Klfhka ´.ka jdokh lruq¡

kshu *ka uDÿldx.hla fukak f.kdjd¡ kshu ´.ka tlla fïl figma lrkak ´fk;a kE vn,a la,sla l, iekska l%shd lrhs¡


fuys ijqkaâ îÜ tlla ,ndoS jdokh lrkak;a mq¨jka¡ lSfndaâ tflka jf.au ujqia tl u.ska jdokh lrkak mq¨jka¡

fï ;sfhkafka ial%SkafYdÜ¡

fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak.

Technical Details

  • Software Name :  Virtual Piano 3.0
  • File size : 2.68 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free