https://aluth.lk/

Nov 16, 2014

Internet speed up without software tricks

http://www.aluth.com/2013/03/blog-post.html
fid*aÜfjhd ke;=j bkag¾fkÜ iamSâ tl jeä lruq'
Tkak wo lsh,d fokak hkafka bkag¾fkÜ iamSâ tl álla jeä lr.kak úÈh
 
 
lsisu fid*aÜfjhd tlla ´fka kE fï jefâg' my,ska odkakï iafgma nhs iafgma fï iSka tl lrk úÈh'

fmdä RUN ludkaâ tllska ;uhs jefâ lrkafka'
01' biafi,u hkak Start - Run  Windows key + R press lrkak'02' oeka RUN tfla gpedit.msc lsh,d ghsma lrkak'03' oeka fukak fï Local Group Policy lshk geí tl taú'


06. oeka fukak fï path tlg hkak. 
Administrative Templates ---> Network ---> QoS Packet Scheduler
 06oeka " Limit reservable bandwitdh " lshk tl vn,a la,sla lrkak' tafla ;sfhk  "Limit reservable bandwitdh" lshk tl"Enabled" lr,d Bandwidth limit එක "0"
^ ìxÿj &  lr,d ok lrkak'oeka n,kakflda Thd bkg¾fkÜ tfla rjqula tfyu od,d w;g oefkk iamSâ tlla ,eì,d we;s' fïfl§ vjqkaf,daâ iamSâ tlkï jeä fjkafka kE bkag¾fkÜ n%õiska iamsâ tl ;uhs jeä fjkafka'

fï jf.a jákd lreKq Thd,g fkdñf,au lsh,d fok w¨‍;a'com iu. tl;= jkak jï mi my; Join This Site u; click lr Google"Twitter or yahoo .sKqu u.ska tl;=jkak¡