Aug 28, 2014

PS MINDER - Free Magic Software

http://www.aluth.com/2013/07/blog-post.html
wo f.dvla yd;amiskau fjkia fid*aÜfjhd tlla fokak ;uhs yokafka'

fïl fid*aÜfjhd tlla lsõjg fu.dnhsÜ tlla j;a ke;s mqxÑ wema,sflaYka tlla'


tal ksid fïl bkaiafg%da,a lrkak ´fk;a kE' vn,a ls,sla lr,d Tmka lrkak ú;rhs ;sfhkafka'fïflka fjkafka Thd ys;k ixLhdj yßhgu lshk tl' Thd,;a fïl lr,d n,kakflda'fïl ,xldfõ wfma flfklaf.a ks¾udKhla ksid ;uhs wms fïl Thd,g;a share lrkafka'
fu;kska nd.kak¡


Technical Details

  • Software Name : PS MINDER
  • File Size : 34 KB
  • Requirements : Windows All
  • License : Freeware
  • Publisher website : pasansoft.8m.com