Nov 8, 2014

Free Bolide Slideshow Creator

http://www.aluth.com/2013/10/slideshow.html
f*dfgda od,d ,iaik slideshow tlla yod.uq'
wms fldfya yß á%ma tlla tfyu .shdu f*dafgda .ykjfka' wkak ta  f*dafgdaia
tlska tl

iqmsß weksfïYka fm,l=;a tlal Video tlla úÈyg f,aisfhkau yod.kak mq¨‍jka kshu fid*aÜfjhd tlla ;uhs wo fokak hkafka' fïflaÈ  miqìï i‍x.S;h f,i wms leu;s Music File tll=;a fhdod .kak mq¨‍jka'
f,dl=lr n,kak click lrkak

n,kak yomq ia,hsâ fYda tl AVI , WMV , MKV f*daueÜ j,ska fiaõ lr .kak;a mq¿jka' fï fid*aÜfjhd tl f.dvla f,dl= tlla fkfuhs' 8'63 MB jf.a fmdä fid*aÜfjhd tlla' fmdä Wkdg fydo jev lE,s álla ;sfhkafka Thd,;a mdúÉÑ lr,d n,kak'

 n,kak i,hsâ jev lrk úosh fï ùäfhdaj¡fu;kska nd.kak'

Technical Details

  • Software Name : Bolide® Slideshow Creator
  • File size : 8.63 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.slideshow-creator.com