Friday, September 26

How to Install Windows from a USB Flash Drive

http://www.aluth.com/2013/10/windows-7.html
fmka tflka úkafvdaia odk úosh

f.dvfofkla b,a¨‍ï l, fohla ;uhs fï úkafvdaia fldfyduo fmka tflka odkafka lsh,d'
Tkak ta ksid wo lsh,d fokjd b;du;a ir,u f,iska ´fku flfklag ;ksju fïfoa lr.kak úÈh'


01' uq,skau fï fid*aÜfjhd tl nd .kak fu;kska'

02' oeka Power ISO ´mka lr.kak'

Bg miafi úkafvdaia 7 ;shk DVD tl od, Power ISO j, ;shk CopyMake CD$ DVD Image File lshk tl la,sla lr, úkafvdaia 7 ISO Image File tlla yod.kak'

^ Image File type tl ISO úÈhg f;darkak' &

03
' Bg miafi my, mska;+fr ;shk úÈhg Tools j, ˜‍Create Bootable USB Drive˜‍ lshk tl la,sla lrkak'04. ඊට පස්සෙ පහල පින්තූරෙ තියන විදියට වින්ඩෝ එකක් ලැබෙයි.


05' oeka ´mka jqk úkafvda tfla uu uq,skau ud¾la lr, ;shk ;ekg Thd yod.;a; ISO Image File tl f;dar, fokak'
Bg my,ska ;shk ;ek Pen tl f;darkak'

^Pen tl wksjd¾fhkau 4GB yß Bg jeä tlla fjkak ´fk'&

06' oeka ;=kafjkshg ud¾la lr, ;shk ;ek ˜‍USB -HDD˜‍ úÈhgu ;sh, my,ska ;shk Start lshk fnd;a;u Tnkak'

07' Pen tlg *hs,a fldms fj,d bjr Wkdu mß.Klh Í iagd¾Ü lr, fmka tflka nQÜ lr, n,kak kshfug jev'
ඊට පස්සෙ පහල පින්තූරෙ තියන විදියට වින්ඩෝ එකක් ලැබෙයි. - See more at: http://grcomworld.blogspot.com/2013/02/Win-7-for-usb.html#chitika_close_button
  ඊට පස්සෙ පහල පින්තූරෙ තියන විදියට Tools වල "Create Bootable USB Drive" කියන එක ක්ලික් කරන්න. - See more at: http://grcomworld.blogspot.com/2013/02/Win-7-for-usb.html#chitika_close_button
දැන් Power ISO ඕපන් කරගන්න.ඊට පස්සෙ වින්ඩෝස් 7 තියන DVD එක දාල Power ISO වල තියන Copy → Make CD/DVD Image File කියන එක ක්ලික් කරල වින්ඩෝස් 7 ISO Image File එකක් හදාගන්න.(Image File type එක ISO විදියට තෝරන්න) - See more at: http://grcomworld.blogspot.com/2013/02/Win-7-for-usb.html#chitika_close_button
දැන් Power ISO ඕපන් කරගන්න.ඊට පස්සෙ වින්ඩෝස් 7 තියන DVD එක දාල Power ISO වල තියන Copy → Make CD/DVD Image File කියන එක ක්ලික් කරල වින්ඩෝස් 7 ISO Image File එකක් හදාගන්න.(Image File type එක ISO විදියට තෝරන්න) - See more at: http://grcomworld.blogspot.com/2013/02/Win-7-for-usb.html#chitika_close_button
දැන් Power ISO ඕපන් කරගන්න.ඊට පස්සෙ වින්ඩෝස් 7 තියන DVD එක දාල Power ISO වල තියන Copy → Make CD/DVD Image File කියන එක ක්ලික් කරල වින්ඩෝස් 7 ISO Image File එකක් හදාගන්න.(Image File type එක ISO විදියට තෝරන්න)