Jun 15, 2014

Android Apps, Game Run Computer - BlueStacks

http://www.aluth.com/2013/11/android-app-game-run.htmlAndroid Apps Games mß.Klfhka Run lrkak kshu uDÿldx.h¡

Thd,g wo wms fokak hkafka f.dvla ják kshu fid*aÜfjhd tlla' fïflka Thdg iaud¾Ü f*daka tlla ke;;a'

mß.Klhg wekafv%dhsâ wema tl vjqkaf,daâ lr,d bkaiafg%da,a lr,d jev lr.kak mq¨‍jka'
Thd,d w¨‍f;ka geí tlla .;a;d jf.a. Y=j¾ ke;s wema jqk;a tajdfha jev fldfyduo lsh,d n,,d fgia lr,d Thd,f.a f*daka tlg od.kak;a lshdmq ndKavhla'

my; ùäfhdaj n,kak uDÿldx.h l%shdlrk wdldrh'

fukak .kak fu;kska fuu uDÿldx.h¡

 fuu uDÿldx.h úkafvdaia 8 tlg Install lrkfldg
Fixed Blue-stacks error 25000 without Updating Card video Driver lsh,d wdfjd;a my; ùäfhdaj n,,d tal yod.kak'


fï ùäfhda tfla ;sfhk vjqkaf,daâ ,skala tl fukak
http://cdn.bluestacks.com/downloads/0.7.3.766/BlueStacks_HD_AppPlayerPro_setup_0.7.3.766_REL.msi


Technical Details

  • Software Name : BlueStacks - App Player
  • File size : 3305 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License :  Free 
  • Publisher web site : www.bluestacks.com