Nov 2, 2014

Drumset play for computer online.

http://www.aluth.com/2014/03/drumset-for-computer.htmlmß.Klfhka online v%ï .yuq¡
Thd,dg fukak kshï *ka jevla lsh,d fokjd¡ lsisu fid*aÜfjhd tlla ndú;d fkdlr online mß.Klfhka v%ï .ykak mq¨jka¡lSfndaâ tflka v%ï .ykak mq¨‍jka' Bass drum, floor drum, cymbals, tom tom, hi-hat cymbals, snare drum j,ska fï v%ï maf,ahf¾ iukaú;hs'tajf.au tl tl j¾.fha v%ï fiÜ 8 la ;sfhkjd¡
fukak fu;kska msúi v%ï jdokh lrkak¡