Oct 9, 2014

Funny Photo Maker Free download.

http://www.aluth.com/2014/05/funny-photo-making.html
f*dafgda j,g jev lE,s tla lrk fid*aÜfjhd tl'
iudc cd, fjí wvú j,g kslkau f*dfgda wfmdaâ lrkafka ke;=j fï jf.a fid*aÜfjhd tllska Thdf.a f*dfgda tl ,iaik lr,d wmaf,daâ lrkak mq¨‍jka'
 
ta jf.auhs fïflka ;ukaf.a f*dfgda tl nd, fjkafka kE';sfhk Resolution tflkau save file tl;a .kak mq¨‍jka' ta ksid Print out tlla jqk;a ,iaikg .kak mq¨‍jka¡

Thd,d okakjd f*dfgda fYdma lshk fid*aÜfjhd tflka ;uhs f*dfgda fjkia lrkak f.dvla wh ndú;d lrkafka' kuq;a fïl ta ;rï Advance kE' wod, f*dfgda tl open lrd leu;s  Effect tl weâ lrd save lrd' yßu f,aisfhka f*dfgda j,g jev lE,s weâ lr .kak mq¨‍jka'

fïflka *ka f*dfgda yokak;a mq¨‍jka¡
n,kak fï Effect tfla§ Thdg ;ukaf.a f*dfgda tl nek¾ tlla .y,d jf.a yod .kak mq¨‍jka


fukakska fid*aÜfjhd tl .kak (48 Mb only )


Technical Details

  • Software Name : Funny Photo Maker 
  • File size : 48 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.funny-photo-maker.com