May 9, 2014

Oombi sinhala computer play game

http://www.aluth.com/2014/05/oomi-game-sinhala.html
mß.Klfhka ´ñ .yuq¡
 
fï f.aï tl ldâ mela tl;a tlal wdmq fi,a,ula' oeka b;ska tfyu ´ñ .yk tajd wvqhs fka' l,d;=rlska u.=,a f.hla fyda wjqreÿ ojfia tfyu ;uhs play lrkak fjkafka'


wehs b;ska lÜáh fydhd .kak;a tmehs' oeka tfyu lÜáh fydhd .kak ´fk kE' Thdg ú;rla ´ñ fi,a,ï lrkak mq¨‍jka mß.Klh;a tlal' fïl úkafvda‍ia ´fku mß.Klhl jev lrkjd' bkaiafg%da,a lrkak ´fk;a kE vn,a click lr,d open lrkakhs ;sfhkafka'

fukak fu;kska .kak' ( 240 KB )

ial%Ska fYdÜ tlla fukak'

 

Technical Details

  • Game Name : Oombi sinhala
  • File size : 240 Kb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free