Jul 12, 2014

Buddhist Pirith Chantings, Sermons Apps

http://www.aluth.com/2014/05/pirith-app-sri-lanka.html
fjila fmdfydh fjkqfjka ks¾udKh l, fuu wemaia oeka Thdf.a wekafv%dhsâ iy wem,a Wmdx. j,g od.kak mqÆjka'

( Mobile phone ,Tab ,iPod ,iPad ,Mac )

ial%SkafYdÜ n,kak'
  
wekafv%dhsâ wh fuu my; wemaia .kak'

wem,a iOS wh my; wema tl .kak'