Jun 4, 2014

Electronic PDF Book - Senith Sipnena Part 02

http://www.aluth.com/2014/06/Senith-spinena-Electronic-books4-5-6.htmlbf,lafg%dksla bf.k.kak ˜‍fiks;a iamskeK˜‍ iÕrd'

bf,lafg%dksla mßm: ks¾udKh lrk whg iÕrd 3la wms l,ska ojfia ,smsfhka ÿkakd' Tkak wo b;sß iÕrd 3;a ,ndfokjd'

fï fmd;a Thd,g PDF tlla f,ig n,kak mq¨‍jka' ta lshkafka mß.Klfhka" geí tflka" f*daka tflka jqk;a n,kak mq¨‍jka PDF reader fid*aÜfjhd tlla ud¾.fhka'


https://docs.google.com/file/d/0B_WU0XxZP6WlR2xWUmVSX0wzSkE/edit

https://docs.google.com/file/d/0B_WU0XxZP6WlWVZVQ1hSUXlKNzA/edit?pli=1

https://docs.google.com/file/d/0B_WU0XxZP6WlMk8tc1Y3T0U1bVE/edit

l,ska ,ndÿka bf,lafg%dksla iïnkaO ,sms my;ska n,kak'