Oct 7, 2014

Download speed up - IDM Optimizer Portable

http://www.aluth.com/2014/06/idm-speed-up-optimizer.htmlIDM vjqkaf,daâ speed lrkak kshu fid*aÜfjhd tlla'
fïl weú,a,d Internet Download Manager tl optimize lsÍu u.ska vjqkaf,daâ fjk iamSâ tl jeä lrkak mq¨‍jka wmQre uDÿldx.hls'


fïl lrkafka fldfyduo @ my; fmak úÈhg fid*aÜfjhd tl open jqkyu vjqkaf,daâ lrk w;r jdrfha fuys OptimizeIDM hkak click lrkak'

fuh fmdagn,a uDÿldx.hla ksid bkaiafg%da,a lsßulska f;drj ndú;d l, yel'
fu;kska .kak fid*aÜfjhd tl'^ 160.92 KB &
b;d l=vd fid*aÜfjhd tlls


Technical Details

  • Software Name : IDM Optimizer Portable
  • File size : 160.92. KB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.xdenmas4arhyf.users.sourceforge.net