Jul 3, 2014

PeaZip free archiver and file manager Download

http://www.aluth.com/2014/07/peazip.html*hs,a wl=,kak È. wßkak w¨‍;au uDÿldx.h PeaZip
Tkak Thd,g ;j;a kshu fid*aÜfjhd tlla w¨‍;a'com wms f.kdjd¡

iuyre okakj;a we;s kuq;a fkdokak wh;a isák ksid n,uq fudloao fï PeaZip lshkafka lsh,d' fláfhka lshkjdkï Winrar " Winzip jf.au uDÿldx.hla'kuq;a fïfla 150 lg wÈl *hs,a format support lrkjd' wl=,,d ;sfhk ip *hs,a" rar *hs,a Extract lrkak;a' ´fku f*da,av¾ tlla b;du;a l=vd m%udKhg wl=,kak;a mq¨‍jka'

fu;kska .kak fid*aÜfjhd tl'
úfYaIu ldrKh fïl 100%lau fkdñf,a fok fid*aÜfjhd tlla ùu' uDÿldx.fha ial%SkafYdÜ tlla'fïflka jev lrk wdldrh n,kak fï ùäfhdafjka'

.

Technical Details

  • Software Name :  PeaZip
  • File size : 5.84 MB
  • Requirements : windows xp / Windows7 / Windows
  • License : Free
  • Publisher web site : www.peazip.sourceforge.net