Aug 1, 2014

Send and receive faxes - PamFax software

http://www.aluth.com/2014/08/pam-fax-free-download.htmlmß.Klfhka *elaia hjkak l%uhla¡

idudkHfhka wms *elaia tlla hjkak kï gjqka tfla communication tlg tkak fjkjd' ke;a;ï T*sia tflka fydfrka odkak ;uhs fjkafka'

tfyu ´fk kE wms fok fid*aÜfjhd tflka Thd,g ´fk;rï *elaia hjkak mqÆjka' fuu uDÿldx.fha ku PamFax


fu;kska msúi setup *hs,a tl nd.kak'

n,kak trial ùäfhdaj'ta jf.au PamFax uDÿldx.fha fï ioyd iOS Apple" Android " Blackberry hk Device ioyd Apps we; tajdo by; ,skala tflka msúi nd.kak mqÆjka'


Technical Details

  • Software Name :  pamfax
  • File size : 11.9 Mb ( windows ) 59 Mb ( Mac )
  • Requirements : Windows All
  • License : Free Trial / Buy
  • Publisher Website :  www.pamfax.biz