https://www.aluth.lk/

Nov 20, 2014

Butterfly On Desktop fun software

http://www.aluth.com/2014/11/butterfly-on-desktop-fun-software.html
iuk,a¨ fvialafgdma tlg f.kakuq¡

Tkak wo;a f.kdjd kshu *ka uDÿldx.hla¡ fïl oeïuyu mß.Klfha ;srh u; iuk,a¨ mshdnkjd fmkajkjd¡


fmakafka kslka we;a;u tjqka jf.a
ta ksid lÜáhg kshu *ka tlla .kak mq¨jka¡ mß.Klfha ´fku jevla lrk w;r;=r fï iuk,a¨ .uka lrkjd¡ Thdg ´fk;rï iuk,a¨ .dkla .kak mq¨jka¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡
f,dl=lr n,kak rEmh u; click lrkak¡


fu;kska msúi uDÿldx.h vjqkaf,daâ lr.kak¡ 
fu.dnhsÜ 2.84

iuk,a¨ wjYH ke;s fj,djg gdiala nd tflka fï Butterfly exit lrkak right click lr,d¡

Technical Details

  • Software Name : Butterfly on Desktop
  • File size : 2.84 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.drive-software.com