Feb 28, 2015

Lion Realtime Singlish Writer - Software

http://www.aluth.com/2015/02/lion-realtime-singlish-writer-software.html
isxy, ghsma lrkak wÆ;au fmdagn,a uDÿldx.h
Lion Realtime singlish writer


yeuodu wÆ;a uDÿldx. ,ndfok wÆ;a'fldï fukak f.kdjd wÆ;au isxy, ghsma lrk uDÿldx.h'

Lion Writer lshkafka Real Time Singlish l%fïg isxy, hqksfla; ,shkak Ndú;d lrkak mqÆjka fmdä Tool tlla' fïl 1Mb ;rïj;a kE' ta jf.au ;uhs wuq;=fjka Install lrkak ´fk;a kE' ;ks Exe File tlla úÈyg ;uhs fï jevigyk ks¾udKh lr, ;sfhkafka' ´kEu Windows mß.Klhl fuu jevigyk odjkh lrkak mqÆjka'


n,kak ial%SkafYdÜ tlla

fu;kska
msúi nd.; lr.kak'


Technical Details

  • Software Name : Lion Realtime singlish writer
  • File size : 262 KB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Developer : Chinthaka Deshapriya