Mar 12, 2015

DVD Styler - Write your DVD professional-looking

http://www.aluth.com/2015/03/dvdstyler-write-your-dvd-professional.htmlãùä tl jev od,d rhsÜ lrkak kshu uDÿldx.hla¡

Thd,d oel,d we;s maf,ah¾ tlg DVD tl oeïuu uq,skau ,iaik fukq tllska wod, ùäfhda f;dar,d Play lrkak mq¨jka 


menu tlla fmkajkjd¡ wkak ta fukq ,iaikg ;ukag leu;s úoshg ;ukaf.a kï .y,d, f,daf.da od,d yokak mq¨jka uDÿldx.hla ;uhs fï DVD Styler lshkafka¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡
 f,dl= lr n,kak fuh u; click lrkak¡
  • MPEG-2, MPEG-4, DivX, Xvid, MP2, MP3, AC-3 , AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV  hk úäfhda f*daueÜ iydh olajkjd¡
fu;kska msúi nd.; lr.kak¡
fu.dnhsÜ 25 la muKhs¡

Technical Details

  • Software Name : DVD Styler
  • File size : 25 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7,8
  • License : Free
  • Publisher website : www.dvdstyler.org