Apr 15, 2016

TSF Launcher 3D Shell

http://www.aluth.com/2016/04/tsf-launcher-3d-shell.html
wekafv%dhsâ j,g iqmsßu f,dakap¾ tl¡

Tnf.a wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka tlg tl tl jev lE,s odk Thd,g fï f,dakap¾ tl iqmsß ndKavhla¡ b;du;a wdl¾YKSh wkaoñka
tl tl p,khka tla lrñka

Clock, Weather, Apps, Addon hkdosh Wvq hál=re lr ks¾udKh lr ;sfnkjd¡ b;du;a wmQrehs¡ n,kak my; úäfhdaj¡


fu;kska msúi fuh nd.; lr.kak¡

 Technical Details

  • App Name : TSF Launcher 3D Shell
  • File size : 10 MB
  • Requirements : Android 2.2 and up
  • License : Free
  • Publisher Page : www.tsfapp.com