Jul 6, 2014

jet video player free download

http://www.aluth.com/2013/05/jet-player.html
wÆ;au Jet ùäfhda player tl fkdñf,a' fïfla f.dvla jev ;sfhkjd VLC" KM tl jf.a fkfï' wuq;=u fld,áhla ;sfhkafka' jev f.dvhs'


WodyrKhla‌ lsõfjd;a Thd, õäfhda tlla n, n, bkak .uk fjk jevl=;a lrk fldg yß fudlla yß fj,d maf,ah¾ tl laf,daia Wfkd;a wdmyq Thd,g maf,ah¾ tl ´mka lr,d Thd, n, n, b|mq ;ekg iSla‌ lrkak ´kfka kuq;a fïfla tfyu kE'

maf,ah¾ tl ´mka lryu wdfh;a Thd, n, n, b|mq ;ekg iSla‌ fjkjd Thd,g ;sfhkafka maf,a nÜka tl Tnkak ú;rhs'

fukak ial%SkafYdÜ'


uq,ska u ÿkafka i,a,s §, .kak ´k j¾Ika tl ú;rhs'kuq;a oeka thd, fïfla Basic j¾Ika tl §, ;sfhkjd' fu;kska nd.kak¡

Technical Details

  • software Name : jetVideo 8.1.1 Basic
  • File size : 25 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8 / Mac
  • License : Free
  • Publisher web site : www.jetaudio.com