Saturday, July 5

Hi Speed Download - TeraCopy software

http://www.aluth.com/2014/01/hi-speed-copy-tera-copy-full-version.html
File copy
fjkak fj,d hkjo @ fukak talg kshu software tlla' fïlg lshkafka Tera Copy lsh,d'


f,dl= f,dl= *hs,a tfyu wjq,la ke;=j fldms lr .kak tfyu kshuhs' fudlo yÈisfhj;a lrkaÜ tl .sfhd;a uq, boka fldms lrkak tmehs' ta;a fïflka wr fldms jqk áfla b;=re ál ;uhs .dkg fldms fjkafka' ta ksid yßu m%fhdackj;a'

fu;kska nd.kak'

fï jf.a fmkakkjd *hs,a fldms lrk fldg'

Technical Details

  • File size : 2.54 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher web site : www.codesector.com