Aug 12, 2013

Mind mirror Maths Tricks Application

http://www.aluth.com/2013/08/application.html
Tn is;k wxlh lshk Application tlla
(,xldfõ jevla)

fïl kshu wema,sflaYka tlla' fid*aÜfjhd tlla fkfjhs lsõfõ ful bkaiafg%da,a lrkak ´fka kE'

vn,a ls,sla lr,d open lrkak ú;rhs ;sfhkafka' Thd wxlhla is;=fjd;a fuhd yßhgu ta wxlh fudloao lsh,d lshkjd'

n,kak ial%SkafYdÜfïl ,xldfõ yomq wema,sflaYka tlla' tfykï fukak vjqkaf,daâ lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : Pasansoft Mind Mirror
  • File size : 35 KB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free