Nov 2, 2014

Top 22 Google Search Magic Tricks

http://www.aluth.com/2013/08/search-fun-tricks.html
.+.,a i¾É ueðla jev lE,s'

.+.,a Search tflka lrkak mq¨‍jka kshu fun Tricks álla wms wo Thd,g lsh, fokjd'

 


1' Google gravity
google tlg .syska Google gravity lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'
fïflka fjkafka google tl lvdf.k jeàu

2' Epic Google
google tlg .syska Epic Google lsh, ghsma lrkak'Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'
fïflka fjkafka google tl ál ál úYd, ùu

3' Weenie Google
google tlg .syska Weenie Google lsh, ghsma lrkak'Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'
fïflka fjkafka google tl ál ál l=vd ùu

4' Elgoog
google tlg .syska Elgoog lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'
fïflka fjkafka tfla Tlafldu jpk lKmsg yerùu

5' Google Hacker
google tlg .syska Google Hacker lsh, ghsma lrkak'Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak
fukak google tl hack fjf,da

6' Play PacMan on Google
google tlg .syska Play PacMan on Google lsh, ghsma lrkak'Bg miafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak

google tflka pacman maf,a lrkak mq¨jka 


7' Do a Barrel Roll
google tlg .syska lsh, do a barrel roll ghsma lr, tkag¾ lrkak't;fldg google tlu jghla lerflkjd¡

8' Tilt
google tlg .syska lsh, Tilt ghsma lr, tkag¾ lrkak' t;fldg google tl me;a;lg we, fjkjd¡

9' Google Sphere
google tlg .syska Google Sphere lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak' Tlafldu jfÜg lerflkjd'

10' www.googleloco.com tlg hkak'fukak google tl kgfkda

11' Annoying Google
google tlg .syska Annoying Google lsh, ghsma lrkak'Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'msiaiq yefok wl=refkao@

12' goglogo
www.goglogo.com tlg hkak enter your name lshk;ek Thdf. ku type lrkak oeka google tl wfma'

13' Google Gothic
google tlg .syska Google Gothic lsh, ghsma lrkak'Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'

14' Google Rainbow
google tlg .syska Google Rainbow lsh, ghsma lrkak'Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'google tl foaÿkakla jf.a

15' Google 133t
google tlg .syska Google 133t lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'

16' ewmew fudd
google tlg .syska ewmew fudd lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'

17' xx-klingon
google tlg .syska xx-klingon lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks result tl la,sla lrkak'

18' xx-piglatin
google tlg .syska xx-klingon lsh, ghsma lrkak' Bgmiafi tk m,fjks
result tl la,sla lrkak'fï ,;ska NdIdj¡

19' let it snow
google tlg .syska lsh, let it snow ghsma lr, tkag¾ lrkak'fukak google tlg ysu jefgkjd¡


20. Santa Claus
google tlg .syska lsh, Santa Claus ghsma lr, tkag¾ lrkak'^k;a;, fjkqfjks&

21' Christmas Lights
google tlg .syska lsh, Christmas Lights ghsma lr, tkag¾ lrkak'^k;a;, fjkqfjks&

22. Hanukkah
google tlg .syska lsh, Hanukkah ghsma lr, tkag¾ lrkak'^k;a;, fjkqfjks&