Jan 5, 2015

Smart phone Game Stick

http://www.aluth.com/2014/01/smart-phone-game.html
f*daka tflka f.aï .ykak kshu .ecÜ tlla¡
 
oeka ;sfhkafka gÉ ial%Ska f*daka ksid f.aï .ykak álla wudrehs¡ Tkak talg kshu .ecÜ tl¡

fuys ku : 
GameKlip