Monday, September 22

Android Apps Backup - Andro Zip File Manager

http://www.aluth.com/2014/07/apps-backup-Android-Andro-Zip-File-Manager.html
wekafv%dhsâ WmlrKfha wemaia Device tflkau nelma lruq¡

Thdf.a f*daka tfla ;sfhk Apps fjk f*daka tllg .kak fyda f*daka tl Format lrmq ojil
kej; wemaia


vjqkaf,daâ fkdlr install lr .kak;a fïl f.dvla jákjd' fï wema tfla ku Andro Zip  File Manager.

wema tl fu;kska nd.kak'

yß oeka n,uq fldfyduo fïflka fï foa lrk úÈh'

  1. fïl open lryu Wv icon fma,shla ;sfhk tab tlla ;sfhkjd' tal ol=Kg Drag lryu ;j;a icon álla fmakak tkjd'
  2. oeka taflka Apps lshk icon tl tap lrkak'
  3. ta;k Thdf.a f*daka tfla ish¿u wemaia fmkajkjd'Thdg wjYHh Apps Select lr,d Backup fokak'
oeka Thdf.a phone memory tfla “app_backupFolder tlg hkak fjkjd' tal we;=f,a Backup lrmq wemaia .apk úÈhg ;sfhkjd' ta wemaia WiFi j,ska fyda mß.Klhg plug lr,d ´fk f*daka tll install lr.kak mqÆjka'

Technical Details

  • App Name : Andro Zip  File Manager
  • File size : Varies with device
  • Requirements : Requires Android 2.2 and up
  • License : Free
  • Publisher website : www.avg.com/ww-en/avg-labs