Aug 8, 2014

Download ManyCam free webcam effects software

http://www.aluth.com/2014/08/Web-cam-Effect-manycam.html
වෙබ් කැමරාවේ වීඩියෝ වලට වැඩ දාන්න මෘදුකාංගයක්.

වෙබ් කැමරාවක් තියෙනවා නම් මේ සොෆ්ට්වෙයා එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියලා වෙබ් කැරාවක් නැති අයටත් ගොඩක් වටිනවා.

මොකද මේ මෘදුකාංගය මගින් ඒ දේ සපුරා දෙන නිසා. මෘදුකාංගය තමයි - ManyCam. බලන්න ස්ක‍්‍රීන්ශොට් එකක්.


by; rEmfhka fmfkk mßÈ wmsg tl tl ne.%jqkaâ fjkia lrkak" wfma uqkg fjiauqkla odkak" wfma úäfhda tl whsfkka tl tl stickers odkak" fj,dj odkak ;j fudkjd yß fglaia álla odkak;a mqÆjka'

fu;kska .kak uDÿldx.h fkdñf,au'

wmsg ´fkkï Picture tlla od,d ;shkak;a mqÆjka'
wms Thd,g Bfha ÿkakdfka msgrg wh tlal peÜ lrkak fjí ihsÜ tlla" b;ska tafla peÜ lrkak fjí leï kE lsh,d ÿla fjkak ´fka kE' fï fid*aÜfjhd tl od,d Thd ùäfhda tlla yß picture tlal yß f,daâ lrkak'

tajf.au wmsg mqÆjka skype jf.a Desktop tl jqk;a fYhd lrkak fjí leï tl ud¾.fhka fï uDÿldx.h ndú;d lr,d'
¡

Technical Details

  • Software Name : ManyCam
  • File size : 40 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher Website :  www.manycam.com