Jan 16, 2015

Partition Hard Disk without Formatting

පරිගණකය ෆෝමැට් කරන්නේ නැතුව පාටිශන් හදමු - වීඩියෝ  පාටිශන් කිව්වම මේ මොනවද කියලා නොදන්න පිරිසකුත් ඇති. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් පාටිශන් කියන්නේ  හාඞ් එකේ මුලූ ඉඩ ප‍්‍රමණය කොටස් වලට වෙන් කිරීමයි. My computer open කරහම ඔයාලට ඒක බලාගන්න පුලූවන්.
mß.Klh f*daueÜ lrkafka ke;=j mdáYka youq - ùäfhda

mdáYka lsõju fï fudkjo lsh,d fkdokak msßil=;a we;s¡ fláfhkau lsõfjd;a mdáYka lshkafka

ydâ tfla uq¨ bv m%udKh fldgia j,g fjka lsÍuhs¡ My computer open lryu Thd,g tal n,d.kak mq¨jka¡

fuys C,D,E,F,G,H,I f,i oelafjkqfha tu mdáYka fõ¡

oeka fldfyduo fïjdfha we;s bv m%uKhka tydg fuydg odkafka¡ ke;a;ï w¨;a mdáYka tlla yokafka¡ ;sfnk mdáYka tlla whska lrkafk fldfyduo ? my; ùäfhdafjka fï ish,a, lrk úosh n,kak¡ msáka lsisÿ uDÿldx.hla ndú;d lsÍu wjYH fkdfõ¡