Sep 4, 2015

Apple Lock Screen to android phone

http://www.aluth.com/2015/09/apple-lock-screen-to-android-phone.html
wekafv%dhsâ f*daka tlg wem,a f,dla ial%Ska tl oduq¡

Thdf.a wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka tfla ial%skaf,dla tlg IOS 9 j, ;sfhk f,dla tl fuka fmkqu ;sfnk kshu wema tlla fukak¡


fï ;sfhkafka ial%SkafYdÜ tlla¡kshuhs fkao ? wem,a whsf*daka tl jf.a kïn¾ f,dla tl ;sfhkjd¡ tajf.au Hidden Drag menu tl;a ;sfhkjd¡
  • Tng leu;s ne.%jqkaâ fjda,afmam¾ tlla odkak mq¨jka¡
  • f,dla tl wkaf,dla fjkfldg tk ijqkaâ tl;a ;sfhkjd¡
  • wjYHkï ld<.=Kh fmkajk geí tl;a odkak mq¨jka¡
  • Notification jqj;a fmkajkjd¡
fu;kska msúi fuh wekafv%dhsâ f*daka tlg od.kak¡

Technical Details

  • App Name : Lock Screen OS 9 - Phone 7
  • File size : 19 MB
  • Requirements :  Android 3.0 and up
  • License : Free
  • Developer Contact : alirezuxopy@gmail.com