Oct 22, 2015

ROX Player - View Video stream player

http://www.aluth.com/2015/10/rox-player-view-video-stream.html
fgdrkaÜ ùäfhda ndkak l,ska n,kak kshu ùäfhda maf,ah¾ tlla¡

f.dvla fokd w¨f;ka tk *s,aï tfyu ndkafka fgdrkaÜ fjí wvúfhka fka¡


ta;a b;ska tafla w¨f;kau odkafka leurd fldms *s,aï¡ ta ksid ta ùäfhda m%skaÜ tl fydohso lsh,d n,,u iïmQ¾Kfhka nd.; lr.kak fuu maf,ah¾ tl WmldÍ fjkjd¡

uDÿldx.fha ku - Rox Playern,kak by; ial%SkafYdÜ tl¡ ´kEu ùäfhda fgdrkaÜ *hs,a tlla fï ùäfhda maf,ah¾ tl u.ska open lr n,kak mq¨jka¡ tajf.au fgdrkaÜ fjí wvúfha by; ial%SkafYdÜ tfla we;s f,i ue.akÜ ,skala tl la,sla lr fuu frdlaia maf,ah¾ tflka play lrkak mq¨jka¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡Technical Details

  • Software Name : ROX Player
  • File size : 1.17 MB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.roxplayer.com