Saturday, May 28

Android Super Backup App

http://www.aluth.com/2016/05/android-super-backup-app.html
flda,a, uefiaÊ nelma lr,d B-fï,a tlg f.kajuq¡

Thdf.a f*daka tlg fyda fjk flfklaf.a f*daka tlg meñfKk call iy uefiaÊ fï wema tl yryd

B-fï,a tlg f.kak .kak mq¨jka¡ tajf.au fï u.ska
lr.kak mq¨jka foaj,a tlska tl n,uq¡
 • wemaia SD card tlg nelma lrkak mq¨jka¡
 • .+.,a maf,a fj;ska nd.;a wemaia ,skala nelma lr.kak mq¨jka¡
 • Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars ish,a, SD card tlg nelma lr.kak mq¨jka¡
 • ld,hla ;=, iajhxl%Shj backups fjkak yokak;a mq¨jka¡
 • iajhxl%Shj nelma tl Google Drive tlg fyda G-mail fj; hjkak mq¨jka¡
 • wjikajrg nelma tl isÿ jQ oskh fmkaùu¡
n,kak ial%SkafYdܡ


fu;kska msúi wekafv%dhsâ wemaia .nvdfjka nd.kak¡


Technical Details

 • App Name : Super Backup
 • File size : 3.1 MB
 • Requirements : Android 2.3 and up
 • License : Free
 • Contact E-Mail : mobileidea2011@gmail.com