Jul 31, 2014

Brightness control software free - f.lux

fukak Thd,g kshu wema tlla mß.Klhg f.kdjd'fïflka lrkafka fudksgf¾ n%hsgkia .;sh wvq lrk tl'

t;fldg ?g mß.Klfha bkakfldg weia fol ßfokafk;a kE'fudksgf¾ jeäh r;a fjkafk;a kE'
ial%Ska fYdÜ tlla fukak'
weia fol wdrlaYd lr .kak Glass odkak ´fk;a kE' fid*aÜfjhd tfla ku ;uhs f.lux  fukak fu;kska .kak'

wms odmq wks;a Brightness wvq lrk ,smsh n,kak hkak fu;kska'

Technical Details

  • software Name:  f.lux
  • File size: 583 Kb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.justgetflux.com

 
Top