Apr 16, 2015

Police Supercars Racing Game

http://www.aluth.com/2015/04/police-supercars-racing-game.html
fmdä fmdä f.aï play lrk whg fukak kshu f.aï tlla¡
- Police Supercars Racing

fïl weú,a,d fmd,sia ld¾ f¾ia hk f.aï tlla¡ fmd,sia ld¾ tflka bosßfhka f¾ia hk jdyk j,g myr foñka Game play lrkak ´fka¡


jeäfofkla wfmka b,a,kafka wvq /ï , ùÔta ;sfhk whg;a play lrkak;a mq¨jka fjk úoshg f.aï fYhd lrk f,ihs¡


ta ksid fï f.aï tl iEufofklagu jf.a jev lrkjd¡
n,kak Game Play ùäfhdaj¡n,kak ial%SkafYdܡ
 


 fuu f.aï tl fu.dnhsÜ 64 la muKhs¡
fu;kska msúi nd.; lr.kak¡


Technical Details

  • Game Name - Police Supercars Racing
  • File size - 64 Mb
  • Requirements - windows xp / Vista / Windows7 / Windows8
  • License - Free
  • Publisher web site - www.gametop.com